Algemeen

Protocol Coronavirus
De ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn ons natuurlijk niet ontgaan en ook wij nemen de verspreiding van het virus serieus. We volgen de adviezen van het RIVM en hopen en verwachten dat al onze patiënten dat ook doen.

Concreet betekent dit:
• Mocht u of uw kind nu zelf klachten hebben zoals beschreven op de site van het RIVM is het advies om  huis te blijven en uit te zieken om alle risico’s uit te sluiten.
• Mocht u uit Noord-Brabant of Italie komen, dan gelden de adviezen van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven ook.
• Bij ontvangst en afscheid  houden we ons aan het ‘geen handen schudden’.
• We vragen u bij binnenkomen uw handen even te wassen bij het toilet;
• Niezen en hoesten in elleboog en papieren zakdoeken om de neus te snuiten

Verwijzing

Logopedie valt binnen de basisverzekering van de ziektekostenverzekeringen; vergoeding komt ten laste van het eigen risico.

Voor vergoeding van de logopedie is een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk.
Niet elke ziektekostenverzekeraar nam  de Directe Toegankelijkheid Logopedie op in hun pakket; wanneer er op voorhand al sprake is van gezondheidsklachten, dan blijft een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk.

Bij verhindering
Indien een afspraak niet 24 uur van te voren afgezegd wordt, worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij u zelf in rekening gebracht €32,00.

Wij nemen voor elkaar waar bij langdurige afwezigheid.

Tarieven
Elke zorgverzekeraar heeft eigen tarieven vastgesteld, deze staan vermeld in uw polis.

Voor coaching buiten logopedisch gerelateerde zaken is geen verwijzing nodig; vergoeding hiervan valt helaas voorlopig nog buiten de zorgverzekeringen; gesprekken hierover zijn gaande.

A4_poster_CTO_logo_wij