Algemeen

Verwijzing

Logopedie valt binnen de basisverzekering van de ziektekostenverzekeringen; vergoeding komt ten laste van het eigen risico.

Voor vergoeding van de logopedie is een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk.
Niet elke ziektekostenverzekeraar nam  de Directe Toegankelijkheid Logopedie op in hun pakket; wanneer er op voorhand al sprake is van gezondheidsklachten, dan blijft een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk.

Bij verhindering
Indien een afspraak niet 24 uur van te voren afgezegd wordt, worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij u zelf in rekening gebracht €32,00.

Wij nemen voor elkaar waar bij langdurige afwezigheid.

Tarieven
Elke zorgverzekeraar heeft eigen tarieven vastgesteld, deze staan vermeld in uw polis.

Voor coaching buiten logopedisch gerelateerde zaken is geen verwijzing nodig; vergoeding hiervan valt helaas voorlopig nog buiten de zorgverzekeringen; gesprekken hierover zijn gaande.

A4_poster_CTO_logo_wij