Onze praktijk

Wie zijn wij?

Rina van Duffelen , Marjan Oosterbaan  en Kitty Manschot  

Marjan begon in 1980 als logopediste in een verpleeghuis en binnen het speciaal onderwijs in combinatie met een all-round vrijgevestigde praktijk. Leuk nieuwtje is dat Marjan in mei  op het EuroVisieSongFestival de stemmen van de deelnemers logopedisch in de watten gaat leggen.

Rina startte in 1986 als logopediste met een all-round vrijgevestigde praktijk naast het werken binnen het voortgezet speciaal onderwijs en met verstandelijk beperkten.

Vanaf 1990 werken wij samen in de Praktijk voor Logopedie & Coaching.
Wij zijn gespecialiseerd in kinderlogopedie: spraak-en taalontwikkeling, afwijkend mondgedrag en logopedie voor volwassenen: stem-keel-slikstoornissen (zie contact).

In 2017 werd het aanbod logopedie, met name voor kinderen met spraak- en (meertalige) taalproblematiek uitgebreid met een nieuwe ervaren logopediste, Kitty Manschot. Zij brengt een ruime ervaring binnen het onderwijs mee, volgde de PABO opleiding en was lange tijd werkzaam in het speciaal basisonderwijs in combinatie met een all-round praktijk.

Wij zijn alle drie gecertificeerd Master Practitioner NLP, Marjan en Kitty voegden daar Systemisch Werken aan toe en Marjan daarna de NLP-coach-opleiding en onlangs de Master Transactionele Analyse.
Door met succes de Health Certification Training af te ronden, complementeerden we het Post Master Certificaat NLP Health Coach.
Naast het geven van logopedie, organiseren wij workshops en verzorgen lezingen op het gebied van spraak-taalontwikkeling en stem.

 

Onze doelstelling
Binnen onze praktijk is er naast all-round logopedie, ruimte voor meer persoonlijk begeleiding in de vorm van coaching want soms helpt b.v.alleen maar een betere ademhaling aanleren niet om het gewenste doel te bereiken.
Deze coaching vindt zowel plaats vanuit de logopedie als los daarvan.

Voorbeelden van aan logopedie gerelateerde coaching zijn bijvoorbeeld:
.Waarom durft mijn kind niet te praten;
·Wat maakt dat het nodig is dat ik mijn stem verhef en daardoor misbruik;
·Wat houdt mij tegen om het geleerde in de praktijk te brengen;
·Waarom voel ik een drempel om in het openbaar te spreken;
·Als er geen sprake is van pathologie, waar komt dan het globusgevoel  vandaan?

Voorbeelden van niet logopedisch gerelateerde coaching:
· Faalangst
. Pesten
· Perfectionisme
· Uitstelgedrag
· Burnout

Samenwerking
Al 30 jaar werken wij intensief samen met huisartsen, specialisten en scholen.

Er is intensief contact met intern begeleiders van de scholen en overleg met de leerkrachten zodat de logopedie die het kind krijgt, precies aansluit op wat er nodig is op het gebied van b.v. de spraak of de taal.

Met betrekking tot het stemonderzoek en de stembehandeling wordt samengewerkt met de maatschap K.N.O. van de Reinier de Graaf Groep, de heren J.W. Arendse en J. van Twisk, beiden K.N.O. arts/laryngoloog in Rotterdam en sinds kort ook met de maatschap K.N.O.van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d/ IJssel. Daarnaast kan er ten alle tijden advies ingewonnen worden bij diverse zangpedagogen binnen ons netwerk.

In verband met de therapie rondom afwijkende mondgewoonten is er overleg met de kaakchirurgen te Delft en de in Delft werkzame orthodontisten: de heer J.W. de Boer en de dames mw. S. van ’t Veen, mw. N. de Boer-Nidoli.

Overige activiteiten:
In de afgelopen jaren werden diverse post HBO cursussen en symposia gevolgd op het gebied van Meertaligheid en Taalontwikkeling bij Kinderen, Stem, Neurologie, Communicatie, OMFT.
Wij zijn onderhandelaar geweest bij ziektekosten verzekeringen e.d. als vertegenwoordigers van onze regio binnen de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie).
Studenten van de HBO opleiding logopedie lopen bij ons 3 of 4 maanden stage.

Beroepshalve zijn wij
– geregistreerd binnen het kwaliteitsregister Para Medici,
– aangesloten bij de ZEL:Zorgorganisatie Eerste Lijn
– lid van de EEL:Eerste Lijns Logopedisten regio Delft-Delfland
– lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
– lid van de kwaliteitskring Stem-Zuid Holland
– lid van de kwaliteitskring Oro Myo Functionele Therapie
– lid van de Nederlandse Vereniging van NLP (neurolinguïstisch programmeren)
– aangesloten bij een onafhankelijk bureau i.v.m. het meten van klanttevredenheid
– gecertificeerd m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
– aangesloten bij de Kwaliteitskring Den Haag Algemeen
– partner ketenoverleg “de Zichtbare Schakel” Delft.

CONTRACTEN

Voor 2019 sloten wij met alle zorgverzekeringen contracten af.
Vanzelfsprekend is de behandeling van kinderen tot 18 jaar gratis.

Onze praktijk voldoet aan de eisen gekoppeld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afspraken, rechten, plichten worden vastgelegd in de behandelovereenkomst en documenten met achtergrondinformatie zijn ter inzage in de praktijkruimten aanwezig.

Privacy Rina Privacy Marjan