Adviezen

ADVIEZEN TIPS en WETENSWAARDIGHEDEN

WIST U DAT:

 • Een te slappe of te gespannen houding een vrije, ontspannen ademing bemoeilijkt?
 • Een oppervlakkige of gespannen ademing het spreken nadelig kan beïnvloeden?
 • Spreken zonder klachten on het dagelijks leven geen garantie is voor beroepshalve spreken zonder klachten?
 • Een onaangenaam gevoel in de keel na lang praten kan wijzen op verkeerd stemgebruik?
 • Vaak je keel schrapen een zelfde soort effect heeft op je stembanden als met schuurpapier over je hand wrijven?
 • Fluisteren juist heel slecht is als je de stem wilt sparen?
 • Dropjes, mentholsnoepjes en keeltabletjes uiteindelijk niet echt helpen tegen keelklachten?
 • De rook van 10 sigaretten per dag voor de stembanden en longen al moeilijk ver”teer”baar is?
 • Je er goed aan doet naar een k.n.o. arts te gaan als je langer dan 4 weken keelklachten hebt?
 • Het beter is om met je stem ergens door heen te dringen dan eroverheen te schreeuwen?
 • Het voor anderen vervelend kan zijn om steeds te moeten vragen:
  “wat zeg je?”
 • Een slis –s-, een brouw –r- en een schraap –g- storend kunnen zijn o.a. als een microfoon gebruikt wordt?
 • Het voor anderen saai is om te luisteren naar een eentonige manier van spreken?
 • Een hoog spreektempo jezelf en anderen onrustig en sneller moe kan maken?
 • U met vragen rondom de stem altijd bij ons terecht kunt?

VOORKOM MOE TE WORDEN VAN HET SPREKEN :

 

 • Praat niet hoger als je harder wilt praten
 • Zorg dat het gezicht goed zichtbaar is, omdat iedereen een beetje wil liplezen en het geluid niet gesmoord moet worden b.v. door een hand voor de mond.
 • Praat niet terwijl je b.v. iets op een bord schrijft; mensen die tegen een rug aankijken verstaan je niet.
 • Voor luid spreken is meer lucht nodig, maak dus zoveel mogelijk ruimte in het lichaam door rechtop te zitten of te staan.
 • Hoe luider je wilt spreken, hoe meer ontspannen de spieren moeten zijn. Te veel spierspanning werkt belemmerend en daardoor kost spreken onnodig veel moeite.
 • Als je hees bent door een verkoudheid, wees dan hees en probeer niet toch helder te spreken, dat geeft onnodige irritatie en spanning.
 • Praat niet door bij kortstondig lawaai, b.v. overkomende vliegtuigen, maar wacht even.
 • Bij langdurig lawaai, b.v. door bouwwerken buiten, pas je je aan en compenseer je door duidelijker te articuleren en meer gebruik te maken van mimiek, gebaren, white board enz.
 • Het is zonde van de energie als je meteen met heel hard praten begint. Het kan nl. zijn dat de akoestiek zo is, dat een normaal volume voldoende is.
 • Als je in een galmende ruimte spreekt, ga dan vooral niet harder praten omdat de galm ook harder gaat; praat langzaam en duidelijk.
 • Uit het gedrag van je luisteraars kun je opmaken of je goed te verstaan bent. Zodra je reacties ziet kun je er meteen op ingaan en iets aan je manier van spreken veranderen.
 • Misschien ten overvloede: rook niet , drink voldoende en regelmatig water e.d. en zorg dat je goed uitgerust bent.
 • Vragen? Neem gerust even met ons contact op!