Coaching

Coachen is begeleiden,

zodat u zichzelf bewust wordt waarom u: doet wat u doet, denkt wat u denkt, voelt wat u voelt…….

U kunt dan kiezen: “ik laat het zo”  of dat u:

anders gaat denken anders gaat doen en anders gaat voelen!!

De ervaring leert dat het toepassen of automatiseren van nieuw gedrag in het dagelijks leven meer is dan b.v een juiste ademhaling gebruiken. Dat komt omdat we te maken hebben met invloeden van buiten, zowel met andere mensen als met andere situaties.
Daarom begeleiden we, als dat nodig is, de overstap  van oefenen naar toepassen in het dagelijks leven door professionele coaching .
Los van logopedie, coachen wij, volwassenen, jong-adolescenten en kinderen , zowel individueel als in groepsverband.
Zo werden wij ingeschakeld bij o.a. faalangst en pesten op school, stress-situaties in de wereld van de entertainment, arbeidsconflicten of burn-out-klachten en voor mentale coaching binnen de sport.
Onze interventies zijn gebaseerd op Neuro Linguïstisch Programmeren, Health Coaching en Systemisch werken.

Neuro Linguistisch Programmeren: NLP.

Neuro: onze herinneringen, gevoelens, gedachten en emoties bepalen wat we doen en hoe we ons gedragen.
Linguistisch: de taal die wij gebruiken om weer te geven wat er in ons leeft.
Programmeren:het op een rijtje zetten van wat wij zien, horen, voelen en de taal die wij dan gebruiken om een bepaald doel te bereiken.

Kortom: Ervaringen met anderen deel je door te communiceren en een manier om dat te doen is taal te gebruiken en je op een bepaalde manier te gedragen.

NLP en Logopedie
Steeds vaker stelden wij ons tijdens de logopedische therapie, b.v. bij stem-en communicatiestoornissen, de vragen:

  • Waarom blijft iemand steeds hetzelfde doen?
  • Wanneer wordt iets gezien als een probleem?
  • Wat houdt iemand tegen er iets aan te veranderen?

Het kan daarom gewenst zijn om naast de logopedische therapie  wat dieper in te gaan op de achtergrond of de oorzaak van de klacht om een terugval te voorkomen of het aangeleerde te gaan gebruiken in de praktijk.
NLP kan daarvoor een hulpmiddel zijn.
De afgelopen jaren leverde deze manier van begeleiden zeer goede resultaten op.

Health Certification Training

Vanuit het gedachtegoed van de NLP werd in Amerika de HCT opgericht, de Health Certification Training, o.a. door Robert Dillts, Suzi Smith en Tim Hallborn.
Steeds weer ervaren wij dat lichaam en geest bij elkaar horen.
Zo kan ons lichaam letterlijk ziek worden of kunnen onze overtuigingen (wat we ergens van vinden) ons belemmeren in wat wij denken, doen en voelen of wanneer onze geest  piekert, zich zorgen maakt en zich niet gehoord of begrepen voelt.
Health Coaching maakt het mogelijk het onderbewuste te betrekken bij het anders leren ervaren van gebeurtenissen, het naar boven halen van helpende overtuigingen en zo de mogelijkheden te vinden om op allerlei fronten beter en gezond worden.
Wij geven u de gelegenheid eens op een andere manier naar uw klacht, probleem of vervelende ervaring te kijken. Uiteraard kunnen we iets wat in het verleden gebeurde niet veranderen.
Maar naar aanleiding van wat u vertelt, kan er dan gekozen worden voor een oefening, interventie, zodat u op een andere manier om kunt gaan met uw ervaring of herinnering en weer verder kunt gaan.